Smurf, Qurt og Ozzy - mor, sønn og far
september 2014